ارتباط با عصر انتقال داده ها (عصر تلکام)
آدرس
آدرس دفتر مرکزی تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان نهم، پلاک 18
تلفن
امور مشترکین، پشتیبانی و دفتر مرکزی 021 - 87778
نمابر
فروش 021 - 87778
اداری – امور نمایندگان 021 - 87779205
مدیریت – مالی 021 - 88716982
ایمیل
مدیریت
اطلاعات
فروش
پشتیبانی
رسیدگی به شکایات
امور نمایندگان