مرورگر شما در این صفحه پشتیبانی نمی شود. برای مشاهده کامل صفحه یکی از مرورگرهای زیر را انتخاب نمائید:
FireFox 4+ | Chrome 11+ | Safari 5+ | IE 9+

تعرفه ADSL

حلماگستر خاورمیانه (عصرتلکام) حامی توسعه اینترنت پر سرعت در کشور، در راستای حمایت از توسعه دسترسی به محتوی فاخر ایرانی بنا به مصوبه شماره ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، سرویس های جدید اینترنت پرسرعت (+ADSL2) خود را از ۱۰ آذر ماه، به شرح ذیل تغییر داده است. در فرمت جدید سرویس ها، در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک دوم ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. به طور مثال در صورتیکه مشترک حلماگستر فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و سرویس ۲ مگابیت را خریداری کرده باشد، ۸۰ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک بین الملل استفاده کند، سقف مصرف وی ۴۰ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی ترافیک ها، طبق نسبتهای اعلام شده در بالا محاسبه انجام خواهد شد.


سرویس عادی نقره ای
سرعت حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB یک ماه (تومان) شماره مجوز
512Kbps 5 10 25,000 525130
1Mb 10 20 40,000
2Mb 15 30 50,000 525130
3Mb 25 50 70,000
4Mb 33 66 80,000
8Mb 60 120 100,000 525130
16Mb 80 160 150,000 525130
سرویس عادی برنزی
سرعت حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB یک ماه (تومان) شماره مجوز
512Kbps 1 2 12,500 525107
1Mb 4 8 20,000
2Mb 6 12 25,000 525107
3Mb 7 14 35,000
4Mb 10 20 40,000
8Mb 15 30 50,000 525107
16Mb 25 50 80,000 525107
جشنواره تمدید
سرعت زمان (ماه) حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ خالص(تومان) شماره مجوز
4Mb 3 60 120 200,000 525131
8Mb 3 90 180 230,000
16Mb 3 3,000 6,000 350,000
16Mb 6 5,000 10,000 670,000
16Mb 12 9,000 18,000 1,300,000
جشنواره جذب
سرعت زمان (ماه) حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ خالص(تومان) شماره مجوز
8Mb 3 1,000 2,000 140,000 525131
8Mb 6 4,000 8,000 450,000
8Mb 12 7,000 14,000 999,000
16Mb 6 120 240 330,000
حجم اضافه
حجم قیمت خالص تومان قیمت نهایی تومان شماره مجوز
2G 4,000 4,360 522732
5G 10,000 10,900
10G 20.000 21,800
20G 40,000 43,600
30G 60,000 65,400
50G 100,000 109,000

دریافت فایل PDF شرایط بهره برداری شرکت حلماگستر خاورمیانه
دریافت فایل PDF پیوست اول - دریافت فایل PDF پیوست دوم