مرورگر شما در این صفحه پشتیبانی نمی شود. برای مشاهده کامل صفحه یکی از مرورگرهای زیر را انتخاب نمائید:
FireFox 4+ | Chrome 11+ | Safari 5+ | IE 9+

تعرفه ADSL

حلماگستر خاورمیانه (عصرتلکام) حامی توسعه اینترنت پر سرعت در کشور، در راستای حمایت از توسعه دسترسی به محتوی فاخر ایرانی بنا به مصوبه شماره ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، سرویس های جدید اینترنت پرسرعت (+ADSL2) خود را از ۱۰ آذر ماه، به شرح ذیل تغییر داده است. در فرمت جدید سرویس ها، در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک دوم ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. به طور مثال در صورتیکه مشترک حلماگستر فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و سرویس ۲ مگابیت را خریداری کرده باشد، ۸۰ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک بین الملل استفاده کند، سقف مصرف وی ۴۰ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی ترافیک ها، طبق نسبتهای اعلام شده در بالا محاسبه انجام خواهد شد.


زمان سرعت حجم بین الملل حجم داخلی قیمت خالص تومان قیمت نهایی تومان کد محصول
یک ماهه 1 20 40 30,000 32700 2509
2 200 400 50,000 54,500 2511
2 40 80 35,000 38,150 2510
4 45 90 40,000 43,600 2513
4 95 190 60,000 65,400 2514
8 300 600 75,000 81,750 2516
8 50 100 60,000 65,400 2515
16 350 700 99,000 107,910 2517
سه ماهه 512 24 48 46,500 50,685 2518
1 60 120 90,000 98,100 2519
2 120 240 105,000 114,450 2520
2 600 1200 150,000 163,500 2521
3 36 72 54,000 58,860 2522
4 135 270 120,000 130,800 2523
4 285 570 180,000 196,200 2524
8 150 300 180,000 196,200 2525
8 900 1800 225,000 245,250 2526
16 1050 2100 297,000 323,730 2527
شش ماهه
(5% تخفیف)
1 120 240 171,000 186,390 2528
2 1200 2400 285,000 310,650 2530
2 240 480 199,500 217,455 2529
4 270 540 228,000 248,520 2531
4 570 1140 342,000 372,780 2532
8 1800 3600 427,500 465,975 2534
8 300 600 342,000 372,780 2533
16 2100 4200 564,300 615,087 2535
یک ساله (10%تخفیف) 2 2400 4800 540,000 588,600 2537
2 480 960 378,000 412,020 2536
4 1140 2280 648,000 70,6320 2539
4 600 1200 410,000 446,900 2538
8 3600 7200 810,000 882,900 2541
8 600 1200 648,000 706,320 2540
16 4200 8400 1,069,200 1,165,428 2542
زمان سرعت حجم بین الملل حجم داخلی قیمت خالص تومان قیمت نهایی تومان کد محصول
یک ماهه 512 2 4 7000 7,630 2481 517662 1400/07/08
1 4 8 10,000 10,900 2482
2 18 36 23,000 25,070 2483
3 10 20 17,500 19,075 2484
4 11 22 20,000 21,800 2485
8 16 32 25,000 27,250 2486
8 30 60 40,000 43,600 2487
16 23 46 40,000 43,600 2488
سه ماهه 512 6 12 21,000 22,890 2489
1 12 24 30,000 32,700 2490
2 54 108 69,000 75,210 2491
3 30 60 52,500 57,225 2492
4 33 66 60,000 65,400 2493
8 48 96 75,000 81,750 2494
8 90 180 120,000 130,800 2495
16 69 138 120,000 130,800 2496
شش ماهه 1 24 48 60,000 65,400 2497
2 108 216 138,000 150,420 2498
4 66 132 120,000 130,800 2499
8 180 360 240,000 261,600 2500
8 96 192 150,000 163,500 2501
16 138 276 240,000 261,600 2502
یک ساله 2 216 432 276,000 300,840 2503
4 132 264 240,000 261,600 2504
8 192 384 300,000 327,000 2505
8 360 720 480,000 523,200 2506
16 276 552 480,000 523,200 2507
سرویس های جشنواره ویژه مشترکین فعلی
نام سرویس سرعت زمان خارجی داخلی ماهیانه قیمت خالص تومان قیمت نهایی تومان مجوز
زمستانه 8192 سه ماهه 3000 6000 - 195,000 212,550
8192 شش ماهه 6000 12000 - 390,000 425,100
8192 یک ساله 12,000 24,000 - 715,000 779,350
ویژه یکساله 4096 یک ساله 600 1200 - 410,000 446,900
هایپر FUP 2048 سه ماهه 10 20 3.3 30,000 32,700 517663 1400/07/08
زمرد 4096 سه ماهه 20 40 - 45,000 49,050
الماس 8192 یک ماهه 5 10 - 20,000 21,800
8192 سه ماهه 20 40 - 65,000 70,850
سرویس های فروش ویژه (جذب و تمدید)
نام سرویس سرعت زمان خارجی داخلی ماهیانه قیمت خالص تومان قیمت نهایی تومان
هایپر FUP 4096 شش ماهه(ویژه) 150 300 25 150,000 163,500 517664 1400/07/08
2048 یک ساله(ویژه) 180 360 15 180,000 196,200 517668 1400/07/08
پاییزه 8192 سه ماهه 3000 6000 - 150,000 163,500 517664 1400/07/08
8192 شش ماهه 6,000 12,000 - 300,000 327,000 517664 1400/07/08
4096 یک ساله 600 1,200 50 300,000 327,000
8192 یکساله 12,000 24,000 _ 550,000 599,500 517668 1400/07/08
سرویس های (ویژه مشترکین جدید)
نام سرویس سرعت زمان خارجی داخلی ماهیانه قیمت خالص تومان قیمت نهایی تومان
پاییزه 2048 سه ماهه 180 360 - 42,000 45,780 517665 1400/07/08
4096 سه ماهه 60 120 - 60,000 65,400
8192 یک ماهه 1,000 2,000 - 50,000 54,500
8192 سه ماهه 3,000 6,000 - 120,000 130,800
8192 شش ماهه 180 360 - 150,000 163,500
8192 شش ماهه 6,000 12,000 _ 210,000 228,900 517666 1400/07/08
حجم اضافه
حجم قیمت خالص تومان قیمت نهایی تومان
2G 4,000 4,360 517670 1400/07/08
5G 10,000 10,900
10G 20.000 21,800
20G 40,000 43,600
30G 60,000 65,400
50G 100,000 109,000
100G 200,000 218,000
150G 300,000 327,000
200G 400,000 436,000

دریافت فایل PDF شرایط بهره برداری شرکت حلماگستر خاورمیانه
دریافت فایل PDF پیوست اول - دریافت فایل PDF پیوست دوم